Internet

30 Mb/s

Maximální/Inzerovaný:Down 30M / Up 8M

Běžně dostupný:Down 25-30M / Up 6-8M

Minimální:Down 10 M / Up 5 M

IPV4 a IPV6 adresy

360 Kč

50 Mb/s

Maximální/Inzerovaný:Down 50M / Up 8M

Běžně dostupný:Down 40-50M / Up  6-8M

Minimální: Dow 20 M / Up 5 M

IPV4 a IPV6 adresy

470 Kč

100 Mb/s

Maximální/Inzerovaný: Down 100 M / Up 40 M

Běžně dostupný: Down 70 - 100 M / Up 30 - 40 M

Minimální: Down 40 M / Up 20 M

IPV4 a IPV6 adresy

580 Kč


Instalační poplatek 2 500 Kč

 Poplatek zahrnuje instalaci zařízení do 10m svodu od antény k zařízení a zařízení ( AP ) včetně antény případně instalaci kabeláže na hranici bytu u většího množství připojených účastníků. Včetně WIFI ROUTERU pro připojení vašich tabletů, telefonů, notebooku a dalších bezdrátových zařízení


Kontrola služby - Před samotným měřením rychlosti internetového připojení je nutné zkontrolovat, jaký tarif máte uveden ve smlouvě. Dle webových stránek, aktuálního ceníku a podle specifikace služeb.

Nastavení před měřením - Správný způsob měření je po ethernetovém kabelu s vypnutou wi-fi na Vašem počítači. Před měřením rychlosti je také nutné zkontrolovat, nejsou-li ve Vaší síti připojeny ještě další zařízeními, které mohou negativně ovlivňovat výsledek měření. 

Kontrola stavu PC -Je potřeba také ověřit, zda máte aktuální software, OS a ovladače nebo, které nemusí podporovat rychlosti a můžou tak ovlivnit naměřené hodnoty. Věc, která ovlivňuje měření, je velké množství otevřených oken v prohlížeči nebo velké množství spuštěných aplikací.


Maximální a inzerovaná: rychlost Maximální rychlost je taková, která je dostupná zákazníkovi za ideálních podmínek, na výstupu koncového zařízení Dodavatele (typicky anténa nebo datová zásuvka). Je shodná s rychlostí uvedenou ve specifikaci služby v Ceníku služeb. Maximální rychlosti se shodují s inzerovanými. 

Běžně dostupná: rychlost Běžná rychlost stahování i odesílání dat, je taková, která by měla být zákazníkovi dostupná minimálně po 60% celkového času poskytované služby. Tato rychlost je postačující pro běžné stahování a odesílání dat se zřetelem na smluvně vázanou rychlost. U tarifů ze skupiny MAX je rychlost vyšší na základě zvoleného balíčku, protože všechny tarify už v základu nabízí zákazníkovi možnost dostáhnout maximálních rychlostí dle dané technologie. 

Minimální rychlost: Minimální rychlost stahování a odesílání dat je závislá na agregačním poměru na fyzické vrstvě, minimálně však činí 30% z inzerované rychlosti. Minimální rychlost stahování i odesílání dat je taková, kterou Dodavatel garantuje jako nejnižší v běžném provozu. Výjimky z běžného provozu tvoří nutné zásahy do infrastruktury ze strany Dodavatele, jako jsou například nutné opravy a úpravy sítě. Dále tvoří výjimky veškeré zásahy vyšší moci, zásahy státní moci a zásahy a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů elektrické energie. 

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

V případě výskytu velké trvající a velké opakující se odchylky má uživatel právo na reklamaci služby dle Reklamačního řádu a VOP poskytovatele

Výše uvedené údaje (K) znamenají, že za 1 s se stáhne uvedený objem dat, tj.: Kbps = kilobit za sekundu.
Poskytovatel neomezuje objem stahovaných dat (nestanovil datový objem) a nesnižuje tak rychlost stahování ani nahrávání dat. Odchylka od inzerované rychlosti nemá zásadní vliv na výkon práva Účastníka na přístup k informacím a obsahu a jejich šíření, využívání a poskytování aplikací a služeb a využívání koncového zařízení podle svého vlastního výběru, a to bez ohledu na polohu koncového uživatele nebo Poskytovatele či polohu, původ nebo určení dané informace, obsahu, aplikace nebo služby, a to prostřednictvím své služby přístupu k internetu. Reálný dopad je takový, že vyhledávaná informace, popř. využívaná služba může být načtena rychleji, případně pomaleji.


Typy rozhraní sítě kasparak.cz

Firma Dušan Horváth oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů. služba specifikace rozhraní 

datová přípojka/okruh ethernet metalický - protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 

datová přípojka/okruh ethernet optický - protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 100BASE-LX, 100BASE-BX, 1000BASE-LX 

datová přípojka/okruh ethernet bezdrátový - protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.11 a,b,g,n


IPV4 a IP6 adresy v síti: Přidělí DHCP server

DNS Server: 193.138.152.1 , 193.138.152.10


© Dušan Horváth Slunečná 1988, 54701 Náchod
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!