Internet

30 Mb/s

Maximální: Download 30 M / Upload 8 M

Běžný: Download 25-30 M / Upload 6-8 M

Minimální: Download 10 M / Upload 5 M

360 Kč

50 Mb/s

Maximální: Download 50 M / Upload 8 M

Běžný: Download 40-50 M / Upload 6-8 M

Minimální: Download 20 M / Upload 5 M

470 Kč

70 Mb/s

Maximální: Download 70 M / Upload 12 M

Běžný: Download 55 - 70 M / Upload 9 - 12 M

Minimální: Download 30 M / Upload 8 M

580 Kč


Instalační poplatek 1 500 Kč

 Poplatek zahrnuje instalaci zařízení do 10m svodu od antény k zařízení a zařízení ( AP ) včetně antény případně instalaci kabeláže na hranici bytu u většího množství připojených účastníků. Včetně WIFI ROUTERU pro připojení vašich tabletů, telefonů, notebooku a dalších bezdrátových zařízení


Kontrola služby - Před samotným měřením rychlosti internetového připojení je nutné zkontrolovat, jaký tarif máte uveden ve smlouvě. Dle webových stránek, aktuálního ceníku a podle specifikace služeb.

Nastavení před měřením - Správný způsob měření je po ethernetovém kabelu s vypnutou wi-fi na Vašem počítači. Před měřením rychlosti je také nutné zkontrolovat, nejsou-li ve Vaší síti připojeny ještě další zařízeními, které mohou negativně ovlivňovat výsledek měření. 

Kontrola stavu PC -Je potřeba také ověřit, zda máte aktuální software, OS a ovladače nebo, které nemusí podporovat rychlosti a můžou tak ovlivnit naměřené hodnoty. Věc, která ovlivňuje měření, je velké množství otevřených oken v prohlížeči nebo velké množství spuštěných aplikací.


Maximální a inzerovaná: rychlost Maximální rychlost je taková, která je dostupná zákazníkovi za ideálních podmínek, na výstupu koncového zařízení Dodavatele (typicky anténa nebo datová zásuvka). Je shodná s rychlostí uvedenou ve specifikaci služby v Ceníku služeb. Maximální rychlosti se shodují s inzerovanými. 

Běžně dostupná: rychlost Běžná rychlost stahování i odesílání dat, je taková, která by měla být zákazníkovi dostupná minimálně po 60% celkového času poskytované služby. Tato rychlost je postačující pro běžné stahování a odesílání dat se zřetelem na smluvně vázanou rychlost. U tarifů ze skupiny MAX je rychlost vyšší na základě zvoleného balíčku, protože všechny tarify už v základu nabízí zákazníkovi možnost dostáhnout maximálních rychlostí dle dané technologie. 

Minimální rychlost: Minimální rychlost stahování a odesílání dat je závislá na agregačním poměru na fyzické vrstvě, minimálně však činí 2% z inzerované rychlosti. Minimální rychlost stahování i odesílání dat je taková, kterou Dodavatel garantuje jako nejnižší v běžném provozu. Výjimky z běžného provozu tvoří nutné zásahy do infrastruktury ze strany Dodavatele, jako jsou například nutné opravy a úpravy sítě. Dále tvoří výjimky veškeré zásahy vyšší moci, zásahy státní moci a zásahy a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů elektrické energie. 


Typy rozhraní sítě kasparak.cz

Firma Dušan Horváth oznamuje dle §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2005 Sb o elektronických komunikacích typy rozhraní její veřejné komunikační sítě pro připojení přístrojů. služba specifikace rozhraní 

datová přípojka/okruh ethernet metalický - protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 

datová přípojka/okruh ethernet optický - protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.3 100BASE-LX, 100BASE-BX, 1000BASE-LX 

datová přípojka/okruh ethernet bezdrátový - protokol ethernet, fyzické rozhraní dle IEEE802.11 a,b,g,n


IP adresy v síti: Přidělí DHCP server

SMTP server pro odesílání pošty : smtp.kasparak.cz

DNS Server: 193.138.152.1 , 193.138.152.10