Internetové tarify pro rok 2020

Připojení LAN nebo WIFI - bez omezení stahování dat

Tarif

Download

KBits

Upload

KBits

Cena s DPH Volitelná služba
Televize
AirTV
16 Mbits 16 192 4 048 300,- + 149,-

30 Mbits

30 128

8 096

360,-

+ 149,-
50 Mbits 50 192 8 096 470,- + 149,-
70 Mbits** 70 535 8 192 580,- + 149,-

 

- připojení je možné zřídit na všech místech s technologii poskytovatele, viz mapa pokrytí LAN připojení

AirTV je doplňková služba a je možné zřídit ke všem tarifům

** dostupné ve vybraných lokalitách

 

U nás najdete stabilitu, rychlost a spolehlivost.

ZDARMA

za Vás vyřídíme papírové formality ( povolení umístění zařízení, atd.)

poradíme vám, jak podat výpověď u vašeho současného operátora a co vše k tomu potřebujete.

 

Cena zařízení a instalace (včetně DPH)

Typ zřízení na dobu neurčitou se závazkem
WIFI 5GHz 2.900,- 1.500,-
LAN bytové domy 900,- 1,-
 Poplatek zahrnuje instalaci zařízení do 3m svodu od antény k zařízení a zařízení ( AP ) včetně antény případně instalaci kabeláže na hranici bytu u většího množství připojených účastníků.

 

WIFI Router za 999,-

 

 Veřejná IP

Tarif

 

 

Cena s DPH
Veřejná IP     60,-
 

 

Pozn.  : Rychlosti jsou uváděný jako download/upload (stahování/odesílání dat od klienta). Rychlosti jsou orientační s ohledem k možnostem protokolu TCP/IP. Firma kasparak.cz nemůže zodpovídat za rychlosti mimo síť, kterou spravuje. Není aplikování FUP (není omezeno množství stažených nebo odeslaných dat). K internetovým tarifům nabízíme veřejnou dynamicky přidělovanou IP adresu. K uvedeným tarifům neposkytujeme SLA.

 

Definice pojmů pro služby poskytované v pevné síti

 

Minimální rychlost: Minimální rychlost stahování a odesílání dat je závislá na agregačním poměru na fyzické vrstvě, minimálně však činí 2% z inzerované rychlosti. Minimální rychlost stahování i odesílání dat je taková, kterou Dodavatel garantuje jako nejnižší v běžném provozu. Výjimky z běžného provozu tvoří nutné zásahy do infrastruktury ze strany Dodavatele, jako jsou například nutné opravy a úpravy sítě. Dále tvoří výjimky veškeré zásahy vyšší moci, zásahy státní moci a zásahy a poruchy na straně dodavatelů, zejména dodavatelů elektrické energie.

 

Běžně dostupná: rychlost Běžná rychlost stahování i odesílání dat, je taková, která by měla být zákazníkovi dostupná minimálně po 60% celkového času poskytované služby. Tato rychlost je postačující pro běžné stahování a odesílání dat se zřetelem na smluvně vázanou rychlost. U tarifů ze skupiny MAX je rychlost vyšší na základě zvoleného balíčku, protože všechny tarify už v základu nabízí zákazníkovi možnost dostáhnout maximálních rychlostí dle dané technologie.

 

Maximální a inzerovaná: rychlost Maximální rychlost je taková, která je dostupná zákazníkovi za ideálních podmínek, na výstupu koncového zařízení Dodavatele (typicky anténa nebo datová zásuvka). Je shodná s rychlostí uvedenou ve specifikaci služby v Ceníku služeb. Maximální rychlosti se shodují s inzerovanými.

 

Tarif

Maximalni Download

KBits

Maximalni Upload

KBits

Běžný

Downlaod

KBits

Běžný

Upload

KBits

Minimální

Download

KBits

Minimální

Upload

KBits

16 Mbits

16192

2048

12 000

1 600

1 000

500

30 Mbits

30128

4096

28 000

3 200

1 500

800

50 Mbits

50192

4096

48 000

3 200

2 000

1 000

70 Mbits

70535

8192

68 000

6 400

4 000

1 200

Výše uvedené definice se vztahují pouze na pevnou síť v rozsahu od bodu předání služby koncovému uživateli po bod dodavatele konektivity. V případě stahování a odesílání dat jsou výše uvedené definice rychlostí platné pro každý směr samostatně. Při kontrole, zda nedochází k porušování smluvních podmínek, bude Úřad provádět měření na transportní vrstvě a bude postupovat dle svého metodického postupu „Měření datových parametrů sítí pomocí TCP protokolu (Metodický postup)“, který je zveřejněn na stránkách Úřadu.

Definice platná od 1. 1. 2020